Tento web využívá cookies pro Vaši pohodlnější práci. Kliknutím na "souhlasím" uzavřete tuto lištu.

Na rakovinu plic ročně v Česku zemře 5 400 lidí.

Patří jí tak smutné prvenství mezi všemi nádory vůbec.

Na nemoc se většinou přichází pozdě.

Jenom 1 z 8 pacientů žije více než 5 let od stanovení diagnózy.

S novými léčebnými postupy se prognóza nemocných zlepšuje.

jediný projekt svého druhu, který mapuje komplexní cestu pacienta od diagnózy

prospektivní studie adaptující nové technologie

Dejme pacientům včasnou a adekvátní péči v souladu s vědeckými poznatky!
Počet pacientů zařazených do sledování k 12.08.2023:
8 118

Aktuality

První článek s výstupy z LUCAS byl publikován v Anticancer Research

04.11.2021
V Anticancer Research November 2021 vyšel první článek s výstupy z projektu LUCAS: "Lung Cancer in Non-smokers in Czech Republic: Data from LUCAS Lung Cancer Clinical Registry".
První článek s výstupy z LUCAS byl publikován v Anticancer Research

ZP MV ČR podpoří projekt LUCAS – komplexní a kvalitní péče o pacienty s rakovinou plic

03.09.2020
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (ZP MV ČR) podepsala s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS), společností OAKS Consulting s.r.o. (OAKS) a Českou lékařskou společností J.E.P. dne 27. 8. 2020 Memorandum o spolupráci na projektu LUCAS (LUng CAncer focuS).
ZP MV ČR podpoří projekt LUCAS – komplexní a kvalitní péče o pacienty s rakovinou plic

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP

Karcinom plic

Příčina tohoto onemocnění je pravděpodobně multifaktoriální, nicméně přibližně 85% úmrtí na karcinom plic je přičítáno kouření cigaret.

Symptomy zahrnují přetrvávající kašel, vykašlávání krve, opakované plicní infekce, úbytek hmotnosti, dýchavičnost.

Na nemoc se ale přichází pozdě.

Léčebné možnosti se v posledních letech značně rozšířily a nyní zahrnují operační řešení, radioterapii, chemoterapii, cílenou léčbu a imunoterapii.

Nádorů, které se dají vyoperovat je ale jen asi 10-15%.

I proto nabývá na významu cílená léčba a imunoterapie, ty mohou prodloužit život pacientů i o několik let.

Karcinom plic je nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu.

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP spustila 1.6.2018 projekt LUCAS

Cílem je zajištění komplexní hrazené péče podle doporučených postupů a poznatků vědy

Co je rychlá a přesná diagnostika?

Které testy a vyšetření nás vedou ke správnému rozhodnutí?

Jak dlouho po stanovení diagnózy musíme začít léčit abychom prognózu zvrátili?

Jaké sekvence léčby jsou u daných typů pacientů nejefektivnější?

Co když onemocní někdo z mé rodiny?

Můžu se spolehnout, že se mu dostane té nejlepší péče?

Jaký je standard léčby zaručující co nejdelší kvalitní život?

Zapojená centra

Počet pacientů zařazených do sledování k 12.08.2023:
8 118

Do projektu LUCAS je aktuálně zapojeno těchto 13 center:
Fakultní Thomayerova nemocnice Praha
FN Brno
FN Olomouc
FN Hradec Králové
FN Motol
FN Plzeň
FN Bulovka Praha
Krajská nemocnice Liberec
Nemocnice Jihlava
Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice
Pardubická nemocnice
Všeobecná fakultní nemocnice
Masarykův onkologický ústav

Projekt LUCAS

Cíle

  • Získání informací o diagnostice a léčbě všech pacientů s nově diagnostikovaným bronchogenním karcinomem v centrech a jejich sledování v celoživotním horizontu.
  • Průběžné analýzy dat zpracované s půlroční periodicitou.
  • Publikace výsledků provedených analýz v odborných časopisech.
  • Vyhodnocení rozsahu a struktury poskytované péče, managementu léčby, sekvencí léčeb, celkového přežití a přežití bez progrese.
  • Farmakoekonomické hodnocení péče o pacienty s bronchogenním karcinomem v celoživotním horizontu.

Průběh projektu

Projekt LUCAS je neintervenční sledování pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem plic od diagnózy v celoživostním horizontu, sbírá od 1. 6. 2018 komplexní data o diagnostice a léčbě těchto pacientů ve vybraných pneumologických centrech.

Výstupy

ČPFS data z projektu LUCAS průběžně analyzuje a vyhodnocuje rozsah a strukturu péče o pacienty s karcinomem plic.
Data z projektu LUCAS jsou využívána pro zpracování odborných stanovisek ve správních řízeních.
Na měsíční bázi jsou dostupné interaktivní dashboardy:

Diagnostika

  • základní charakteristiky pacienta a vstupní diagnóza, patient flow, potenciál pro léčbu již zavedenou a v rámci market access a pre-launch aktivit i pro léčby nově vstupující, identifikace prostoru pro optimalizaci diagnostických postupů

Farmakoterapie, Intervence

  • Patient flow, léčebné sekvence, použité modality a jejich kombinace (vč. podílu pacientů neléčených) potenciál počtu pacientů pro první, druhou a další farmakoterapii, určení komparátora, kvantifikace počtu pacientů, kteří léčbu pro určenou subpopulaci opravdu dostali

Časová osa

  • Časová osa od diagnózy přes jednotlivé intervence v celoživotním horizontu, sekvence intervencí, doba do zahájení léčby, doba na léčbě, čas do progrese, počty pacientů na vybrané léčbě, podíl zemřelých

Publikace

Venclicek et al: Lung Cancer in Non-smokers in Czech Republic: Data from LUCAS Lung Cancer Clinical Registry. Anticancer Research November 2021, 41 (11) 5549-5556

Marel et al: Worse Prognosis in the Symptomatic Patients With Lung Cancer - Czech Multicentric Study. Cancer Diagnosis & Prognosis, Vol 2(2) 167-172

Svaton et al: Laboratory parameters Associated With Inflammation Do Not Affect PD-L1 Expression in Non-small Cell Lung Cancer. Anticancer Research March 2022, 42 (3) 1563-1569

Partneři

Partneři projektu

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Projekt vznikl a je realizován ve spolupráci se společností OAKS Consulting, která je zodpovědná za vedení projektu, zpracování výstupů a která významným způsobem projekt podporuje i finančně.
Česká Pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEPČeská lékařská společnost Jana Evangelisty PurkyněOAKS Consulting s.r.o.

Pokud máte zájem podpořit projekt LUCAS, ozvěte se nám.

LUCAS je první a jediný projekt v ČR
poskytující unikátní komplexní kvantifikovaná data
o cestě pacienta systémem diagnostiky a léčby bronchogenního karcinomu