Tento web využívá cookies pro Vaši pohodlnější práci. Kliknutím na "souhlasím" uzavřete tuto lištu.

Na rakovinu plic ročně v Česku zemře 5 400 lidí.

Patří jí tak smutné prvenství mezi všemi nádory vůbec.

Na nemoc se většinou přichází pozdě.

Jenom 1 z 8 pacientů žije více než 5 let od stanovení diagnózy.

S novými léčebnými postupy se prognóza nemocných zlepšuje.

jediný projekt svého druhu, který mapuje komplexní cestu pacienta od diagnózy

prospektivní studie adaptující nové technologie

Dejme pacientům včasnou a adekvátní péči v souladu s vědeckými poznatky!
Počet pacientů zařazených do sledování k 4. 1. 2021:
3029

Aktuality

ZP MV ČR podpoří projekt LUCAS – komplexní a kvalitní péče o pacienty s rakovinou plic

3. 9. 2020
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (ZP MV ČR) podepsala s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS), společností OAKS Consulting s.r.o. (OAKS) a Českou lékařskou společností J.E.P. dne 27. 8. 2020 Memorandum o spolupráci na projektu LUCAS (LUng CAncer focuS).
ZP MV ČR podpoří projekt LUCAS – komplexní a kvalitní péče o pacienty s rakovinou plic

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP

Karcinom plic

Příčina tohoto onemocnění je pravděpodobně multifaktoriální, nicméně přibližně 85% úmrtí na karcinom plic je přičítáno kouření cigaret.

Symptomy zahrnují přetrvávající kašel, vykašlávání krve, opakované plicní infekce, úbytek hmotnosti, dýchavičnost.

Na nemoc se ale přichází pozdě.

Léčebné možnosti se v posledních letech značně rozšířily a nyní zahrnují operační řešení, radioterapii, chemoterapii, cílenou léčbu a imunoterapii.

Nádorů, které se dají vyoperovat je ale jen asi 10-15%.

I proto nabývá na významu cílená léčba a imunoterapie, ty mohou prodloužit život pacientů i o několik let.

Karcinom plic je nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu.

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP spustila 1.6.2018 projekt LUCAS

Cílem je zajištění komplexní hrazené péče podle doporučených postupů a poznatků vědy

Co je rychlá a přesná diagnostika?

Které testy a vyšetření nás vedou ke správnému rozhodnutí?

Jak dlouho po stanovení diagnózy musíme začít léčit abychom prognózu zvrátili?

Jaké sekvence léčby jsou u daných typů pacientů nejefektivnější?

Co když onemocní někdo z mé rodiny?

Můžu se spolehnout, že se mu dostane té nejlepší péče?

Jaký je standard léčby zaručující co nejdelší kvalitní život?

Zapojená centra

Počet pacientů zařazených do sledování k 4. 1. 2021:
3029

Do projektu LUCAS je aktuálně zapojeno těchto 7 center:
Thomayerova nemocnice Praha
FN Brno
FN Olomouc
FN Hradec Králové
FN Motol
FN Plzeň
Nemocnice Na Bulovce Praha

Projekt LUCAS

Cíle

  • Získání informací o diagnostice a léčbě všech pacientů s nově diagnostikovaným bronchogenním karcinomem v centrech a jejich sledování po dobu 5 let
  • Průběžné analýzy dat, zpracované s půlroční periodicitou
  • Publikace výsledků provedených analýz v odborných časopisech
  • Vyhodnocení rozsahu a struktury poskytované péče, managementu léčby, sekvencí léčeb, celkového přežití a přežití bez progrese
  • Farmakoekonomické hodnocení péče o pacienty s bronchogenním karcinomem v pětiletém horizontu

Průběh projektu

Projekt LUCAS je neintervenční sledování pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem plic od diagnózy po dobu až 5 let, sbírá od 1.6.2018 komplexní data o diagnostice a léčbě těchto pacientů ve vybraných pneumologických centrech.

Výstupy

ČPFS data z projektu LUCAS průběžně analyzuje a vyhodnocuje rozsah a strukturu péče o pacienty s karcinomem plic.
Data z projektu LUCAS jsou využívána pro zpracování odborných stanovisek ve správních řízeních.

Publikace

Zatím nejsou k dispozici žádné publikace.

Partneři

Partneři projektu

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Projekt vznikl a je realizován ve spolupráci se společností OAKS Consulting, která je zodpovědná za vedení projektu, zpracování výstupů a která významným způsobem projekt podporuje i finančně.
Česká Pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEPČeská lékařská společnost Jana Evangelisty PurkyněOAKS Consulting s.r.o.

Pokud máte zájem podpořit projekt LUCAS, ozvěte se nám.

LUCAS je první a jediný projekt v ČR
poskytující unikátní komplexní kvantifikovaná data
o cestě pacienta systémem diagnostiky a léčby bronchogenního karcinomu